O Nas

Poznaj nasz zespół

Wykfalifikowana kadra profesjonalistów
Rekrutacja
Kadry i Księgowość
Produkcja

Katarzyna Kucaj

Kierownik rekrutacji

Maciej Byczkowski

Specjalista ds. rekrutacji

Aleksandra Ruszczak

Kadry

Izabela Grzywaczewska

Księgowość

Ryszard Stasiorowski

Dyrektor Operacyjny

Krzysztof Derkowski

Kierownik projektu

Piotr Macholl

Koordynator Produkcji

Polityka jakości

Świadcząc usługi w zakresie prefabrykacji oraz montaż rurociągów i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie rekrutacji i outsourcingu personalnego, pragniemy, aby logo naszej firmy kojarzyło się nam i naszym Partnerom z: PROFESJONALIZMEM, RZETELNOŚCIĄ ORAZ ZAUFANIEM. Misją naszej firmy jest, więc zapewnienie kompleksowości oferowanych usług oraz profesjonalnej obsługi w każdym zakresie naszej działalności, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości działań na środowisko naturalne oraz utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa naszych pracowników oraz podwykonawców.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, zgodnego z wymaganiem normy ISO 9001:2015 oraz standardu SCC*2017/6.0 oraz realizację następujących celów:

nieustanny rozwój firmy

i umocnienie jej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby klientów oraz osiąganych przychodów

stałe monitorowanie

realizowanych procesów dla zwiększenia jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług

pozyskiwanie nowych odbiorców

odbiorców wyrobów i usług firmy w kraju i za granicą, poprzez profesjonalne i indywidualne podejście do klienta oraz wysoką jakość obsługi już od pierwszego kontaktu
nieustanny rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby klientów oraz osiąganych przychodów
prawidłową identyfikację potrzeb i oczekiwań klientów oraz rzetelną ocenę możliwości ich spełnienia
wypełnianie przyjętych zobowiązań poprzez dostarczenie personelu o wymaganych kwalifikacjach na czas i w odpowiedniej ilości
wykorzystywanie opinii klientów i dostosowywanie się do ich potrzeb 
i wymagań
elastyczne i szybkie dostosowywanie oferty firmy do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku i klienta,
podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz podwykonawców, w tym kwalifikacji w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz poprawy warunków środowiska pracy
zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
wykorzystywanie wniosków pracowników dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa środowiskowego.
zapobiegania awariom środowiskowym oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych.
identyfikację i utrzymanie zgodności ze zobowiązaniami ze zobowiązaniami dotyczącymi zgodności we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.
stałe monitorowanie realizowanych procesów dla zwiększenia jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług
ciągłe doskonalenie warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wykorzystywanie pomysłów i wniosków pracowników oraz ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
pozyskiwanie nowych odbiorców wyrobów i usług firmy w kraju i za granicą, poprzez profesjonalne i indywidualne podejście do klienta oraz wysoką jakość obsługi już od pierwszego kontaktu
Niniejsza Polityka ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla realizacji Polityki, celów i ustalonych zadań.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.

Nasze certyfikaty

Kovo sp. z o.o.,  10 Lutego 16, 81-364 Gdynia
Specjalizujemy się zarówno w rekrutacji jak i produkcji 
dla różnych klientów w Polsce i Europie .
POZNAJ NAS
e-Kovo © 2022
envelopephonesmartphonecross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram